Voetreflex massage

Voetreflex is een therapie die uitgaat van het principe dat er in de voeten reflexzones liggen, die corresponderen met klieren, organen en andere delen van het lichaam.

Door het masseren van deze punten, worden de zenuwuiteinden weer schoon en de energiebanen weer vrij, waardoor de energietoevoer naar de organen e.d. hersteld. Tevens kan een bepaald orgaan gestimuleerd of gekalmeerd worden.

Scroll to Top